English Chinese (Simplified) French Japanese Korean Russian Vietnamese

Hình ảnh tiểu biểu

 • Hình ảnh tiêu biểu
 • Hình ảnh tiêu biểu
 • Hình ảnh tiêu biểu
 • Hình ảnh tiêu biểu
 • Hình ảnh tiêu biểu
 • Hình ảnh tiêu biểu
Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn Thiết kế Gia Hưng

Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn Thiết Kế Gia Hưng

Tên giao dịch quốc tế: Gia Hung Investment Consultant Design Corporation

Tên viết tắt: Gia Hung Investment Consultant Design Corp

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Ngành nghề được phép kinh doanh:

STT Tên Ngành
01 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
Chi tiết: Thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế nội ngoại thất công trình. Thẩm tra thiết kế quy hoạch xây dựng. Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình. Thẩm tra thiết kế nội ngoại thất công trình. Tư vấn đấu thầu. Quản lý dự án. Lập dự án đầu tư. Lập dự toán, tổng dự toán công trình.
02 Xây dựng nhà các loại.

03
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở.)
04 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi.
05 Hoàn thiện công trình xây dựng.
06 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
07 Xây dựng công trình công ích.
08 Phá dỡ.
09 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
Chi tiết: Tư vấn, quản lý bất động sản
10 Chuẩn bị mặt bằng.
11 Hoạt động thiết kế chuyên dụng.
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.
12 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
13 Thoát nước và xử lý nước thải.
(không hoạt động tại trụ sở)
14 Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
15 Thu gom rác thải không độc hại.
(không hoạt động tại trụ sở)
16 Thu gom rác thải độc hại.
(không hoạt động tại trụ sở)
17 Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại.
(không hoạt động tại trụ sở)
18 Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại.
(trừ sản xuất vật liệu xây dựng tại trụ sở)
19 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.
(không hoạt động tại trụ sở)
   

Công trình tiêu biểu

 • Công trình tiêu biểu
 • Công trình tiêu biểu
 • Công trình tiêu biểu
 • Công trình tiêu biểu
 • Công trình tiêu biểu
 • Công trình tiêu biểu

Mẫu thiết kế

 • Mẫu thiết kế
 • Mẫu thiết kế
 • Mẫu thiết kế
 • Mẫu thiết kế
 • Mẫu thiết kế
 • Mẫu thiết kế
 • Mẫu thiết kế
 • Mẫu thiết kế
 • Mẫu thiết kế
 • Mẫu thiết kế
 • Mẫu thiết kế
 • Mẫu thiết kế
 • Mẫu thiết kế
 • Mẫu thiết kế